unnamed47
unnamed45
unnamed45
unnamed46
unnamed46
unnamed47
unnamed47
 

משרד עורכת דין בגדרה

משרד קטן ואיכותי שנמצא באזור החדש של גדרה, קיבל התייחסות עד לפריט האחרון...
מפאת עומס עבודה וחוסר בזמן התבקשתי לעצב, לקנות ולסדר.
התהליך נפתח בשיחה עם בעלת המשרד להבנת הצרכים והסגנון, המשכתי במסע קניות וסיימתי בעיצוב המשרד.
המשפט המסכם היה "המשרד שלי נראה בדיוק כמו שחלמתי"....
אני את העבודה שלי סיימתי!